«Лесь і Партнери»

Спадкоємець відповідно до закону може прийняти майно у спадок, а може і відмовитися взагалі або на користь третіх осіб (інших спадкоємців).

Якщо спадкоємець під час успадкування спадщини постійно проживав разом із спадкодавцем, він вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців не заявить про відмову від прийняття спадщини. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцю з моменту відкриття спадщини. При цьому слід пам’ятати, що спадкові права виникають у момент смерті або оголошення особи померлою, а моментом початку спадкових прав є день фактичної смерті або день оголошення особи померлою.

Проте згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 204/2707/19 (провадження № 61-15380св20) від 28 квітня 2021 року прописка спадкоємця сама по собі не є беззаперечним доказом його постійного проживання разом спадкодавцем, тому офіційно не звертатися за відкриттям спадщини і вважатися спадкоємцем може лише та особа, яка фактично спільно проживала з померлим.

Місце відкриття спадщини

Відповідно до ст. 1221 ЦК України, місцем спадкування є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем спадкування є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а якщо нерухомого майна немає – місце, де знаходиться основна частина рухомого майна. Якщо останнє місце проживання спадкодавця було на території іноземної держави, місце спадкування визначається відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право».

Куди звертатися, якщо спадщина знаходиться на тимчасово окупованій території України

На період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо територією правонаступника є населений пункт, на території якого державні органи тимчасово не здійснюють або не можуть у повній мірі здійснювати свої повноваження, територія, на якій ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані РФ території (протягом усього періоду тимчасової окупації території та протягом 6 місяців після закінчення тимчасової окупації), заява подається нотаріусу в межах спадкової справи незалежно від місця відкриття спадщини.

У разі якщо місцем відкриття спадщини є вищезазначені «проблемні» території, а також у випадку відкриття спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до набрання чинності ЗУ “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини”, тобто до 30.01.2024 року, вчинення нотаріальних та інших дій нотаріусом щодо спадщини здійснюється за місцем подання першої заяви.

Процедура спадкування

Протягом 6 місяців з дня смерті родича особа, яка вважає себе його спадкоємцем, повинна заявити про свої права на спадщину.

Заяву про прийняття спадщини (або про відмову від прийняття, якщо таке рішення прийнято)має буде подано нотаріусу за територіальністю, визначеною у попередньому пункті.

Успадковувати можна тільки все майно, що переходить у спадщину, і не допускається прийняття спадщини з умовами або застереженнями (наприклад, прийняття нерухомого майна, але відмова від боргових зобов’язань). Якщо померлий проживав у сільській місцевості, заяву можна подати до органу місцевого самоврядування, відповідного сільського комітету.

Свідоцтво про право на спадщину видається після спливу 6 місяців з дня смерті спадкодавця (ст. 1298 ЦК України).

Документи, які необхідні для прийняття спадщини:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний номер;
 • свідоцтво про смерть;
 • у разі наявності заповіту: при цьому якщо заповіт оформлювався в сільській раді – необхідно проставити відмітку про відсутність змін після оформлення;
 • у разі відсутності заповіту: документ, що підтверджує родинні стосунки спадкоємця з померлим: для дітей – свідоцтво про народження, дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб, інші родичі – за аналогією, для відслідковування ланцюга родинних зв’язків зі спадкодавцем;
 • правовстановлюючі документи на все майно, про яке відомо.

Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Якщо спадкоємець протягом шести місяців з дня відкриття спадщини не подасть заяву про прийняття спадщини, спадщина вважається неприйнятою (ст. 1272 ЦК України).

За письмовою згодою спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або уповноваженій посадовій особі сільського населеного пункту чи органу місцевого самоврядування.

У разі пропуску спадкоємцем з поважних причин строку для прийняття спадщини суд за заявою спадкоємця може встановити йому інший строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини.

Додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини

Якщо у встановлений строк спадкоємець не подасть заяву про прийняття спадщини, вона буде вважатися неприйнятою.

У разі пропуску шестимісячного строку для прийняття спадщини строк для прийняття спадщини може бути продовжено з таких підстав (ст. 1272 ЦК України):

 • за письмовою згодою спадкоємця, який прийняв спадщину вчасно;
 • за рішенням суду у разі встановленння додаткового строку, достатнього для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Поважні причини пропуску строку для прийняття спадщини

Судова практика свідчить, що для поновлення строку прийняття спадщини мають бути наявні непереборні об’єктивні причини чи труднощі, а саме:

 • тривала хвороба спадкоємця;
 • перебування спадкоємця тривалий час за межами України

УВАГА! Факт проживання позивача за межами України сам по собі не свідчить про наявність об’єктивної, непереборної перешкоди, оскільки проживання позивача за межами України не позбавляє його можливості подати заяву про прийняття спадщини поштою.

Крім того, відповідальність за вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на дипломатичні установи України. Крім іншого, консульські органи України зобов’язані видавати свідоцтва про право на спадщину. Позивач має надати докази неможливості з’явитися до консульської установи чи дипломатичного представництва України за кордоном.

Відповідно до висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 589/1863/13-ц суд дійшов висновку, що поважними причинами пропуску строку прийняття спадщини може вважатися:

 • відбування покарання в місцях позбавлення волі;
 • необізнаність спадкоємця про наявність заповіту (Постанова Верховного Суду Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26.06.2019 у справі № 565/1145/17);
 • велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
 • складні умови праці, які, зокрема, пов`язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними;
 • перебування спадкоємця на строковій службі у складі Збройних Сил України (Постанова Верховного суду України від 26.06.2019 у справі №565/1145/17);
 • тощо.

При цьому суд в основному приймає до уваги документальні докази – довідки медичних закладів про стан здоров’я та завершення лікування, довідки про відрядження чи перебування особи за межами України, інші довідки, акти, листи, що містять відомості про недопущення спадкоємців до подання нотаріусу в установлений строк відомостей про обставини заяви.

Не можуть бути визнані поважними наступні причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини як: 

 • юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини;
 • необізнаність особи про наявність спадкового майна;
 • похилий вік;
 • непрацездатність;
 • встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини (наприклад, встановлення факту проживання однією сім’єю);
 • невизначеність між спадкоємцями хто буде приймати спадщину;
 • відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини;
 • несприятливі погодні умови;
 • перебування у депресії у зв`язку зі смертю спадкодавця.

УВАГА! Законом не передбачено, що суд може ПОВТОРНО визначати додаткові строки для подання заяви про спадщину.

Належні відповідачі

У спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини відповідачем є спадкоємець, який прийняв спадщину вчасно, а у разі відсутності спадкоємця, який прийняв спадщину, – територіальна громада в особі місцевого самоврядування або державний орган за місцем спадкування.

Куди звертатися для поновлення строку подання заяви про спадщину?

На позови спадкоємця про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини поширюються правила виключної підсудності і вони пред’являються за місцем знаходження майна або основної його частини, якщо такі позови виникають із приводу нерухомого майна.

Судовий збір

Розмір судового збору за подання відповідної позовної заяви складає 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2024 рік становить 1211 грн. 20 коп.).

Якщо Вам необхідна індивідуальна консультація зверніться до адвокатів Адвокатського бюро «Лесь і Партнери».

Автор: Ірина Лесь

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *