«Лесь і Партнери»

Медіація

Медіатор – це незалежний посередник, який надає консультації та діє на підставі Закону про медіацію, який розглядає думки та докази учасників процесу з метою пошуку компромісу, прийнятного для обох сторін.
При цьому медіатор не приймає чийсь бік і не застосовує суб’єктивних оціночних суджень.

Медіація як спосіб врегулювання спору має виключно добровільний характер з метою досягнення ними взаємоприйнятного рішення. Для цього сторони становлять угоду, яка має юридичну чинність.

Також процедура медіації націлена на швидше вирішення спору, адже, як відомо, судові позови можуть затягнутися на багато місяців. При цьому медіативна угода, підписана сторонами, не скасовує їх права на відстоювання своїх інтересів та прав у суді.

Перевагим медіації перед судовим розглядом:
Роль адвоката у процесі медіації
Якщо ви є стороною спору, адвокат може допомогти вам:
Якщо ви є медіатором, адвокат може допомогти вам:
Процес медіації складається з наступних етапів:

На відміну від суду медіація є конфіденційним, неофіційним процесом, заснованим на автономності учасників конфлікту. Процес, у якому враховуються особисті переконання, суб’єктивні інтереси, поважаються відмінності, і погляди сторін для створення сприятливих умов щодо вирішення конфлікту.

Сильні емоції, ворожість, тактика протистояння, принципи, розбіжності у становищі — перешкоди переговорів людей чи груп. Дуже часто вирішити питання без участі неупередженої третьої сторони неможливо. Грамотне управління конфліктом дозволяє мінімізувати його руйнівні наслідки. У цьому випадку конфлікт не завдає істотних збитків окремим людям та їх спільнотам і не руйнує взаємини між ними та всередині них.

Кваліфіковані медіатори адвокатського бюро “Лесь і Партнери” мають багаторічний практичний досвід та завжди готові підключитися до вирішення спору на будь-якому етапі судочинства.