«Лесь і Партнери»

Відповідно до статті 160 Сімейного кодексу України (далі – СК) місце проживання дитини віком до 10 років визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини віком від 10 років визначається за взаємною згодою батьків і дитини. У разі розлучення батьків місце проживання дитини віком від 14 років визначається за її власним рішенням.

Органи, що визначають місце проживання дитини

Відповідно до чинного законодавства, якщо мати і батько, які розлучилися, не дійшли згоди щодо того, з ким проживатиме малолітня дитина (до 14 років), спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Важливо зазначити, що звернення до органу опіки та піклування за захистом не позбавляє особу права звернутися до суду. У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиняє розгляд заяви.

Що саме враховується при визначенні місця проживання дитини?

При вирішенні спорів щодо місця проживання неповнолітніх дітей (до 14 років) враховуються ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків, особиста прив’язаність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають значення.

Органи опіки та піклування не можуть передати дітей на проживання до батьків, які не мають самостійного доходу, мають залежність від алкоголю чи наркотиків або можуть вплинути на розвиток дитини своєю аморальною поведінкою.

Що відбувається, якщо жоден з батьків не може забезпечити належні умови для дитини?

Якщо орган опіки та піклування або суд визнають, що жоден із батьків не в змозі створити належні умови для виховання та розвитку дитини, дитина за заявою баби, дідуся чи іншого залученого родича може бути передана одному з них.

Якщо дитина не може бути передана жодній із зазначених осіб, суд за поданням органу опіки та піклування може постановити рішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передачу дитини органу опіки та піклування.

Вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини через орган опіки та піклування

Відповідно до Порядку здійснення діяльності органів опіки та піклування щодо захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. No 866, установою опіки та піклування є районна, районна  у містах Києві та Севастополі державна адміністрація, органи міської виконавчої влади, районні в містах, сільські, селищні ради, у тому числі територіальні громади об’єднань, що здійснюють заходи щодо соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі щодо забезпечення їх права на виховання у сім’ї, визначення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових і житлових прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за їх участю.

Які документи потрібні для визначення місця проживання дитини?

Для вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини одним із батьків подає до органу у справах дітей за місцем проживання (місцем перебування) дитини такі документи:

  • заяву;
  • копію паспорта;
  • довідку з місця реєстрації (проживання);
  • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (при наявності);
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • довідку з місця навчання, виховання дитини;
  • довідку про сплату аліментів (при наявності).

Служба у справах дітей при вирішенні спорів між батьками щодо визначення місця проживання (перебування) дитини повинна керуватися інтересами дитини, враховуючи рівність прав та обов’язків матері та батька у відносинах з нею.

Процедура перевірки належних умов для дитини

Працівники служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини проводять бесіду з батьками, відвідують дітину за місцем проживання та видають акт обстеження житлово-побутових умов відповідно до встановленої форми, а також звертається до соціальної служби з метою залучення спеціаліста, який надасть оцінку потреб сім’ї для визначення спроможності матері та батька виконувати свої обов’язки щодо виховання дитини та догляду за нею.

Після обстеження житлово-побутових умов, бесіди з батьками та дитиною орган служби у справах дітей робить висновок про визначення місця проживання дитини та передає її до органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.

Оскарження рішення органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини

Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з одним із батьків є обов’язковим, якщо заінтересована особа протягом десяти днів з дня прийняття рішення не звернеться до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Розгляд судами спорів про визначення місця проживання дитини

Звернення до суду здійснюється шляхом пред’явлення позову позивачем (той із батьків, хто подав позов до суду і бажає, щоб дитина проживала з ним) до відповідача (тобто другого з батьків) та надання необхідних документів.

Справа про визначення місця проживання дитини подається в порядку цивільного судочинства до суду першої інстанції за місцем реєстрації або проживання відповідача.

При розгляді судом спору про місце проживання дитини участь органів опіки та піклування в особі відповідних юридичних осіб є обов’язковою.

Про вирішення спору орган опіки та піклування подає до суду письмовий висновок на підставі відомостей, отриманих у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків та інших осіб, які бажають щоб дитина проживала з ними та брати участь в опіці і вихованні, а такожінші документи, що мають значення для справи.

У разі недостатності доказів суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо вважатиме, що його висновок суперечить інтересам дитини.

Строки судового розгляду

Згідно ст. 210 Цивільного процесуального кодексу України суд повинен розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Якщо вам необхідна індивідуальна консультація щодо порядку визначення місця проживання дитини з одним із батьків звертайтеся до адвокатів Адвокатського бюро «Лесь і Партнери».

Автор: адвокат Ірина Лесь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *