«Лесь і Партнери»

Проходження військової служби регулюються Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, стаття 1 якого передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

 

Початок і закінчення військової служби 

Початок і закінчення проходження військової служби визначені статтею 24 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Так, початком проходження військової служби вважається день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

Мобілізація

Мобілізація – це комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України – на організацію і штати воєнного часу.

З оголошенням мобілізації в державі настає особливий період

Особливий період охоплює час мобілізації (45 діб), воєнний час (час від закінчення мобілізації до припинення конфлікту) та частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (час від припинення конфлікту до оголошення демобілізації).

Після оголошення мобілізації в державі проводяться заходи особливого періоду, які передбачають, крім іншого, призов військовозобов’язаних до Збройних Сил України на військову службу в особливий період.

 

Якими нормативно-правовими актами регулюється виконання військового обов’язку в особливий період?

В умовах особливого періоду, виконання військового обов’язку здійснюється з особливостями, визначеними Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” та іншими нормативно-правовими актами, зокрема Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

 

На підставі чого здійснюється призов під час мобілізації?

Призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу у зв’язку з мобілізацією та звільнення з військової служби у зв’язку з демобілізацією проводяться в порядку, визначеному Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статтею 22 якого визначено такий обов’язок громадян як з’являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

 

Категорії осіб, що не підлягають мобілізації під час особливого періоду (воєнного стану)

Згідно із статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;
 • інваліди або особи, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка інвалідом I чи II групи;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) інваліда I чи II групи, та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) інваліда I чи II групи;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;
 • особи, зайняті постійним доглядом за інвалідом I чи ІІ групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;
 • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

 

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

 • студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти;
 • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції; 

 

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Наразі до адвокатського бюро надходить найбільше звернень щодо оформлення відстрочки на підставі зайнятості особи постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи ІІ групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, тому вважаємо за необхідне більш детально розглянути вказану підставу.

 

Документи, необхідні для оформлення відстрочки від призову у зв’язку з доглядом за особою, яка цього потребує

 1. Довідка медико-соціальної експертної комісії(МСЕК) або висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) – форма 80-4/0, в якому зазначається, що особа потребує постійного догляду.
 2. Акт про встановлення факту постійного догляду саме вами та за адресою проживання родича, який складається соціальною службою.
 3. Акт місцевого депутата про встановлення фактичного проживання з родичем за його адресою, якщо ви зареєстровані за різними адресами, але проживаєте разом (додатковий доказ).

Вказаних документів достатньо для підтвердження факту постійного догляду. Тому зазвичай немає необхідності звернення до суду.

Якщо у Вас виникли запитання щодо оформлення відстрочки від призову у зв’язку з доглядом за дитиною, отримайте індивідуальну консультацію досвідченого адвоката.

 

Автор: Ірина Лесь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *