«Лесь і Партнери»

Кожна особа має право на сім’ю та при бажанні може її створити.

В Україні згідно діючого законодавства, сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і зокрема таких, що не суперечать моральним засадам суспільного устрою.

Порядок та процедура усиновлення регулюється Сімейним кодексом України та постановою КМУ «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

Найпоширеніші форми усиновлення:

 • усиновлення дитини одним із подружжя,
 • усиновлення дитини – сироти позбавленої батьківського піклування.

В будь – якому випадку, у разі виникнення бажання збільшити чи створити сім’ю, для усиновлення дитини необхідно звернутися до служби у справах дітей та сім’ї за місце проживання дитини або заявників.

Іноді для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Для з’ясування, чи згодна дитина на усиновлення, представник служби у справах дітей у присутності представника дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників проводить бесіду з дитиною.

Після написання заяви та подання всіх необхідних документів, Управління у справах дітей протягом 10 днів з дня надходження матеріалів перевіряє відповідність цих документів вимогам законодавства, готує акт обстеження житлово-побутових умов заявників та розглядає можливість розглядати останніх у якості усиновлювачів, оформлюючи це відповідним висновком.

У разі позитивного рішення служба бере заявника на облік як потенційного усиновлювача та оголошує перелік дітей, що потребують усиновлення.

Після ознайомлення з наданою інформацією про дитину кандидати, які бажають особисто познайомитися з потенційними майбутніми членами сім’ї, будуть направлені за місцем проживання (перебування) неповнолітньої особи для організації зустрічі з нею.

Після встановлення контакту з дитиною потенційні усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини та заявляють про бажання усиновити визначену дитину.

За зверненням кандидата в усиновлювачі відділ у справах дітей протягом 10 днів складає висновок із зазначенням доцільності та можливості здійснення цієї процедури.

Після звернення до служби у справах дітей та сім’ї, проходження відповідної процедури та курсів, усиновлювачам необхідно звернутися до районного суду за місцем фактичного проживання дитини.

Перелік документів для усиновлення може різнитися від обставин справи та особливостей сім’ї.

В цілому справа в суді розглядається орієнтовно декілька місяців за 1-2 судових засідань.

Однак, не варто забувати, що усиновлення дитини з багатьох точок зору є складною справою, особливо в умовах війни.

На початку повномасштабного вторгнення РФ, з огляду на об’єктивну реальність, усиновлення було неможливим і фактично призупиненим. Проте наразі цей процес відновлено. У квітні 2023 року Верховна Рада України розповсюдила повідомлення про те, що на час дії воєнного стану процедура усиновлення  не змінюється і має відбуватися на загальних підставах з урахуванням норм національного законодавства.

Проте на окремих територіях, де ведуться бойові дії, забезпечити кожен етап цього процесу вкрай складно. Це пов’язано з тим, що служби у справах дітей і суди досі не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки.

Тому усиновлювати можна лише дітей, які не перебувають на окупованій території чи в районі активних бойових дій.

За яких обставин дитина може бути усиновлена?

Процес усиновлення можна розпочати, якщо:

 • дитина, яку планують усиновити, має статус сироти;
 • дитина позбавлена батьківського піклування;
 • батьки дитини нотаріально посвідчили свою згоду на усиновлення дитини;
 • дитина має перебувати на обліку для усиновлення. За цей процес відповідають служби у справах дітей та державні органи соціального обслуговування.

Право на усиновлення дітей мають як українці, так і іноземці. Якщо на початку повного вторгнення це було неможливо для громадян інших країн, то тепер усі процедури оновлено і для них.

Хто має право усиновити дитину?

Взагалі усиновити дитину може кожна особа. Винятками є:

 • особи молодше 21 року;
 • недієздатні або обмежено дієздатні особа;
 • особи, позбавлені батьківських прав (якщо ці права не поновлені);
 • особи, що перебувають на обліках у нарко-психдиспансерах;
 • особи, що зловживають алкоголем або іншими одурманюючими речовинами;
 • хворі на перелік захворювань, затверджений МОЗ;
 • особи, що за станом здоров’я самі він потребують стороннього догляду;
 • особи, раніше засуджені за вчинення кримінального правопорушення;
 • особи без громадянства.

Які документи потрібні для усиновлення дитини?

Для усиновлення неповнолітньої дитини необхідно подати письмову заяву до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Заява має бути написана в присутності працівника вказаної служби та завірена ним. Якщо чоловік або дружина не можуть звернутися до відділу особисто, один із подружжя може подати документ, засвідчений нотаріально.

Заяви пишеться у довільній формі та до неї мають бути додані наступні документи:

 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія довідки про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органом ДФС;

Якщо усиновлювачі є сімейною парою, таку довідку може подати один із подружжя, який має постійний дохід.

Сукупний дохід кожного члена сім’ї не може бути нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2024 рік, на одну особу на місяць припадає 2920 грн.

Також за наявності необхідно надати наступні документи:

 • копія свідоцтва про шлюб, виданого органом реєстрації актів цивільного стану (якщо заявник перебуває у шлюбі);
 • висновки щодо стану здоров’я кожного заявника;
 • нотаріально посвідчена письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не встановлено законом;
 • довідка про несудимість на кожного заявника, видана органом внутрішніх справ за місцем проживання;
 • копії документів, що підтверджують право власності чи користування житловим приміщенням;
 • довідка про проходження курсу навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з пропозицією за формою, затвердженою Мінсоцполітики, щодо кількості, віку та стану здоров’я неповнолітніх, яких заявник може усиновити (вказана довідка не потрібна, якщо усиновлювач є родичем цієї дитини, опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи усиновлювачем).

Крім того, законодавство не визначає мінімальний розмір житла для подружжя, яке усиновлює дитину. Єдине застереження – усиновлювачі мають забезпечити місце для виконання дитиною домашніх завдань та окреме місце для сну. Крім того, житлове приміщення повинно мати задовільні санітарні умови.

Якщо Вам потрібна процесійна консультація щодо усиновлення дитини в Україні, Ви можете отримати її безкоштовно.

Автори: Аліна Приймак, Ірина Лесь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *