«Лесь і Партнери»

Адвокат, кандидат юридичний наук Ірина Лесь взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність», яка відбулася 29 лютого 2024 року на базі Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ).

Ірина Лесь виступила з доповіддю «Ядерний фактор у світовій політиці (20-40 рр. ХХ ст.)» у рамках якої розглянула  в історичній ретроспективі великі відкриття у фізиці кінця 1930-х років, що зробили можливим практичне застосування атомної енергії, що за часовими межами збігалося з довоєнною кризою. Водночас перетин світової політики та фундаментальної науки (продуктом якої є ядерна зброя) виявився зумовленим історичними обставинами.

У роботі досліджено історичні передумови появи ядерної енергії та її першочергове призначення, яке спочатку не передбачалося для мирних цілей, а було вузьконаправленим інструментом для ведення геополітичної війни. Оцінюючи процес розповсюдження ядерної зброї за останні вісімдесят років, можна побачити, що він має три виміри: по-перше, «горизонтальний» (розширення кількості держав, що володіють ядерною зброєю), і по-друге, «вертикальний» (кількісний і якісний розвиток потенціалу ядерного розповсюдження). Окрема увага у доповіді Лесь І.О. присвячена проблемі ядерного «стримування» та «нерозповсюдження».

У роботі конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів, науковці, практичні працівники, а отримані напрацювання будуть використані у практичній сфері.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *