«Лесь і Партнери»

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі Закон) Адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правничої допомоги клієнту.

Якщо вам потрібний якісний адвокатський запит, який забезпечить швидке та точне отримання Вами необхідної інформації зверніться до адвокатів “Лесь і Партнери”.

Чи можна звернутися з адвокатським запитом до фізичної особи?

Адвокат має право звертатися з адвокатським запитом до фізичної особи, в тому числі вимагати копії документів (за згодою цієї фізичної особи).

Адвокатський запит не може передбачати консультації чи роз’яснення юридичних термінів.

ВАЖЛИВО! До адвокатського запиту обов’язково додаються свідоцтво на право зайняттяадвокатською діяльністю та ордер або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги.

Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги(необхідна наявність хоча б однієї позиції з даного переліку):

  • договір про надання правничої допомоги;
  • довіреність;
  • ордер;
  • доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги.

Чим регламентовано право на адвокатський запит?

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»під час надання правових послуг адвокати мають право вчиняти дії, не заборонені законами, адвокатською етикою та договорами про надання правових послуг.

Зокрема звернення з адвокатським запитом до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадськихоб’єднань та фізичних осіб.

Отже, адвокатський запит про надання інформації є професійним правом адвоката на надання правової допомоги згідно з договором про надання правової допомоги.

Чи є обмеження щодо адвокатських запитів у зв’язку з війною на території України?

Законодавством України передбачено, що адвокати мають право вимагати практично будь-яку інформацію та документи, крім інформації (документів) з обмеженим доступом.

В умовах воєнного або надзвичайного стану жодних обмежень щодо отримання адвокатом інформації від державних органів та приватних організацій для надання клієнту правничої допомоги не встановлено, окрім випадків, коли затребувана інформація може зашкодити національним інтересам у сфері  безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку.

Строки відповіді на адвокатський запит

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові і службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, до яких надійшов адвокатський запит, зобов’язані надати адвокату відповідну інформацію протягом п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо адвокатський запит пов’язаний з наданням великого обсягу інформації або необхідністю пошуку інформації у великій кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів із зазначенням причин продовження, які мають бути повідомлені адвокату протягом п’ять робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Випадки відмови від надання інформації у рамках адвокатського запиту

Отримувачі запитів мають право або зобов’язані відмовити у наданні інформації, оскільки вона належить до інформації з обмеженим доступом, передбачені окремими спеціальними законами.

Особливо часто адвокати у відповідь на поданий запит отримують відмову у наданні необхідної інформації через її конфіденційність та обмежений режим доступу у рамках кримінального процесу.

Інформація з обмеженим доступом

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформація з обмеженим доступом – це конфіденційна, таємна та службова інформація.

ВАЖЛИВО! Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року у справі №1-9/2012 до конфіденційної інформації про фізичну особу слід відносити інформацію про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адресу, дату і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові й немайнові відносини цієї особи з іншими особами (зокрема, з членами сім’ї), а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, – за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка обіймає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Що робити, у разі не отримання відповіді на адвокатський запит?

Ненадання відповіді та надання неповної інформації є підставою для подальшої реалізації учасниками справи своїх процесуальних прав – витребування доказів в порядку ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 81 Господарського процесуального України та ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України.

У більшості випадків суд задовольняє таке клопотання про надання доказів, якщо воно повністю обґрунтоване, до клопотання додається копія адвокатського запиту та наданих (направлених) доказів, що є підтвердженням про відсутність відповіді протягом 5 днів з моменту отримання запиту.

Переваги адвокатського запиту:

  • короткий строк розгляду запиту і надання інформації протягом 5 днів
  • наявність відповідальності за ненадання, несвоєчасне надання або неповне надання відповіді на запит.

Отримання інформації шляхом застосування адвокатського запиту є доцільнішим ніж звернення особи з заявою у порядку Закону України «Про звернення громадян», де заява особи розглядається протягом 30 днів, а механізми відповідальності за ненадання відповіді слабо працюють.

Ціни на адвокатський запит

Ціни на адвокатський запит варіюються від 500 грн. до 4 000 грн. Однак клієнт має розуміти, що підготовка якісного та ефективного адвокатського запиту вимагає серйозної аналітичної роботи та юридичної обізнаності, отже, вимагає доброї кваліфікації та часу. Крім того, не варто забувати, що неправильно оформлений адвокатський запит не забезпечить реалізацію інтересів клієнта, а лише призведе до втрати часу і можливого пошкодження чи приховання необхідної інформації.

Якщо Вам необхідна допомога в отриманні інформації зверніться до досвідчених адвокатів Адвокатського бюро «Лесь і Партнери»

Автор: Ірина Лесь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *